Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
90 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64:631.466:582.231 (1)
Microbiologie aplicată (125)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (310)
Botanică sistematică (285)
SM ISO690:2012
JIGĂU, Gheorghe; ŞALARU, Victor; TOFAN, Elena; DOBROJAN, Sergiu; PLĂCINTĂ, Nina; TURCHIN, Boris; JIGĂU, Cristian. Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 142-145. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite


CZU: 579.64:631.466:582.231
Pag. 142-145

Jigău Gheorghe, Şalaru Victor, Tofan Elena, Dobrojan Sergiu, Plăcintă Nina, Turchin Boris, Jigău Cristian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Agop, S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cerneţchi, O.S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Sârbu, Z.C.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ostrofeţ, C.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Metode noi de diagnostic a infecției herpetice la gravide</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-11-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>At the moment we do not have any secure, fast and cheap methods of diagnosing HI (herpes Infection) during pregnancy. With the help of PCR (polymerase chain reaction) in assessing the viral DNA sequences we have a sensibility and distinctiveness up to 98.5%, but very frequently we obtain false negative results, because the viral response has a period of around 14 days. The immunological examination by measuring IgM, which are serving as markers in acute HI, very often when GH (genital herpes) reactivates they are synthesized or they are not serological detectable [2.4]. According to the specialized literature data the total IgG may be divided into IgGp (precocious) and IgGt (tardy). The IgGp serve as markers in the acute HI or in its reactivation [5, 8, 9]. Our purpose is to elucidate the most reliable methods for diagnosing the GH in pregnant women. The results of the study carried out on a group of 70 pregnant women showed that: RPL serological positive was found just in 12.9%, RPL in the cervical epithelium – in 27.1%, IgM-24.3%, while 90.0% with positive IgGp. Based on the study done on pregnant women infected with genital herpes it was found that the most reliable method for diagnosing the acute HI or its reactivation is the immunoenzymatic method by using the ELISA equipment for IgGp determination estimated in 90.0%.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Până la moment în diagnosticul IH (infecție herpetică) la gravide nu există o metodă sigură, rapidă și eftină. Efectuarea RPL(reacția de polimerizare în lanț) pentru aprecierea fragmentelor de ADN viral are o sensibilitate și o specificitate de până la 98,5%, dar frecvent obținem rezultate fals negative, deoarece perioada de replicare virală durează în mediu 14 zile. Examenul imunologic prin determinarea IgM ce servesc ca marcheri a IH acute, des în HG (herpes genital) în reactivare nu se sintetizază sau serologic nu sunt detectabili [2,4]. Conform datelor literaturii de specialitate IgG totale pot fi divizate în IgGp (precoci) și IgGt (tardivi). IgGp servesc ca marcheri a IH acute sau în reactivare [5,8,9]. Ca scop ne-am propuis elucidarea celor mai veridice metode de diagnostic în IH la gravide. În rezultatul examenului de laborator efectuat la 70 de gravide am apreciat: RPL(reacția de polimerizare în lanț) serologic pozitiv doar în 12,9%, RPL din epiteliul cervical – 27,1%, IgM -24,3%, pe când IgGp pozitivi în 90,0%. La gravidele cu herpes genital în baza studiului realizat s-a demonstrat că cea mai veridică metodă de diagnostic a IH acute sau în reactivare este metoda imunoenzimatică prin utilizarea truselor de tip ELISA cu determinarea IgGp estimate în 90,0%.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>