Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
92 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64:631.466:582.231 (1)
Microbiologie aplicată (125)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (310)
Botanică sistematică (285)
SM ISO690:2012
JIGĂU, Gheorghe; ŞALARU, Victor; TOFAN, Elena; DOBROJAN, Sergiu; PLĂCINTĂ, Nina; TURCHIN, Boris; JIGĂU, Cristian. Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 142-145. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite


CZU: 579.64:631.466:582.231
Pag. 142-145

Jigău Gheorghe, Şalaru Victor, Tofan Elena, Dobrojan Sergiu, Plăcintă Nina, Turchin Boris, Jigău Cristian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-88819</doi_batch_id>
<timestamp>1591500388</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare și inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-149-46-4</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Jigău</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Şalaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Tofan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Dobrojan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nina</given_name>
<surname>Plăcintă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Turchin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Cristian</given_name>
<surname>Jigău</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>142</first_page>
<last_page>145</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>