Aridizarea cernoziomurilor spațiului Pridanubian: analiză factorial-procesuală, criterii de diagnosticare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
54 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-29 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.4+551.584.3 (1)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (308)
Meteorologie (112)
SM ISO690:2012
JIGĂU, Gheorghe. Aridizarea cernoziomurilor spațiului Pridanubian: analiză factorial-procesuală, criterii de diagnosticare. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 138-142. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Aridizarea cernoziomurilor spațiului Pridanubian: analiză factorial-procesuală, criterii de diagnosticare


CZU: 631.4+551.584.3
Pag. 138-142

Jigău Gheorghe
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019