Influența rațiilor cu diferită structură pe fundalul administrării testosteronului asupra masei corporale la şobolanii maturi și senili
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
81 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-26 17:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612.3+57.085 (1)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (221)
Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale în general (42)
SM ISO690:2012
POLEACOVA, Lilia; CIOCHINĂ, Mariana. Influența rațiilor cu diferită structură pe fundalul administrării testosteronului asupra masei corporale la şobolanii maturi și senili. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 15-18. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Influența rațiilor cu diferită structură pe fundalul administrării testosteronului asupra masei corporale la şobolanii maturi și senili


CZU: 612.3+57.085
Pag. 15-18

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019