Viața persoanei – valoare socială ocrotită de legea penală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
141 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-19 16:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.6 (167)
Infracțiuni împotriva persoanei (147)
SM ISO690:2012
BERDILO, Rodica. Viața persoanei – valoare socială ocrotită de legea penală. In: Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 163-166. ISBN 978-9975-149-46-4 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Viața persoanei – valoare socială ocrotită de legea penală


CZU: 343.6
Pag. 163-166

Berdilo Rodica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-88664</doi_batch_id>
<timestamp>1614548789</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare și inovare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-149-46-4 </isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Viața persoanei &ndash; valoare socială ocrotită de legea penală</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Rodica</given_name>
<surname>Berdilo</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>163</first_page>
<last_page>166</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>