Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
531 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-21 14:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
594.3:574.2 (1)
Mollusca. Moluşte. Brachiopoda (19)
Ecologie generală şi biodiversitate (669)
SM ISO690:2012
COADĂ, Viorica, ŢÎGANAȘ, Ana, DAGHI, Mariana. Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău). In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2019, nr. 1(7), pp. 29-34. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.29-34
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)

The specific composition and the anthropic influence on the malacological diversity of urban habitat (the park "La izvor", bariera Sculeni, the municipality of Chişinău)

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v7i1.29-34
CZU: 594.3:574.2

Pag. 29-34

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Daghi Mariana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2019


Rezumat

A fost studiată diversitatea malacologică (Mollusca, Gastropoda) din parcul ”La Izvor”; sa efectuat studiul variabilităţii morfometrice a cochiliei la specia Helix pomatia; au fost identificați factorii care duc la dispariţia gastropodelor din zona studiată

The malacological diversity (Mollusca, Gastropoda) from the park "La Izvor" was studied; the morphometric variability of the shell was studied in Helix pomatia; the factors leading to the disappearance of gastropods from the studied area were identified.

Cuvinte-cheie
Gastropoda, faună urbană, poluarea habitatului, variabilitate morfometrică,

Gastropoda, urban fauna, habitat pollution, morphometric variability