Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
697 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-24 21:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574:597.2/.5 (2)
Ecologie generală şi biodiversitate (747)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (137)
SM ISO690:2012
BULAT, Dumitru. Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2019, nr. 1(7), pp. 7-21. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v7i1.7-21
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare

State of ichthyofauna of the main aquatic ecosystems in the Republic of Moldova and measures for enhancement

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v7i1.7-21
CZU: 574:597.2/.5

Pag. 7-21

Bulat Dumitru
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2019


Rezumat

Lucrarea reprezintă rezultatul cercetărilor multianuale ale ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova. Au fost relevate particularitățile succesionale ihtiofaunistice, au fost evidențiați factorii ecologici negativi și au fost elaborate recomandări de protecție și ameliorare a fondului piscicol. Astfel, în condițiile de fragmentare a cursurilor râurilor, pescuitului excesiv, poluării ecosistemelor acvatice din țară și, nu în ultimul rând, a schimbărilor climatice rapide, s-a constatat „îmbogățirea artificială” a numărului de specii de pești pe contul proceselor active de translocare antropocoră și autoexpansiune de noi specii oportuniste.

This paper is the result of multi-annual research of the ichthyofauna of the main aquatic ecosystems in the Republic of Moldova. It was highlighted the particularities of ichthyofaunistics succession, the negative ecological factors and it was elaborated the recommendations for the protection and improvement of the fishery fund. Thus, in the conditions of fragmentation rivers, excessive fishing, pollution of the aquatic ecosystems and rapid climate changes it is noted "artificial enriching" the number of species, which is based on anthropocorous translocation and self-expansion of new opportunistic species.

Cuvinte-cheie
ihtiofauna, specie nativă, specie alogenă, factori antropici,

ihtiofauna, native species, allogeneic species, antropic factors