Perspective teoretice de analiză a adicțiilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
113 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-13 15:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922+316.624 (1)
Psihologie (1292)
Psihologie socială (484)
SM ISO690:2012
PALADI, Aliona. Perspective teoretice de analiză a adicțiilor. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 1, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 150-154. ISBN 978-9975-149-50-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Perspective teoretice de analiză a adicțiilor


CZU: 159.922+316.624
Pag. 150-154

Paladi Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2019