Фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и гибридов томата и пшеницы
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
96 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64+633.11]:631.527 (1)
Plante de grădină. Grădinărit (351)
Cereale. Recolte de grâne (277)
Lucrări agricole (612)
SM ISO690:2012
МАСЛОБРОД, Сергей; ЛУПАШКУ, Галина; ГАВЗЕР, Светлана; ГОРЕ, Андрей; МИРГОРОД, Юрий; БОРЩ, Н.. Фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и гибридов томата и пшеницы. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 47, 1-2 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 655-659. ISBN 978-9975-64-296-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47, 2018
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2018

Фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и гибридов томата и пшеницы


CZU: 635.64+633.11]:631.527
Pag. 655-659

Маслоброд Сергей1, Лупашку Галина1, Гавзер Светлана1, Горе Андрей1, Миргород Юрий2, Борщ Н.2
 
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Юго-Западный Государственный университет
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2019


Rezumat

Показано фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и реципрокных гибридов озимой пшеницы и томата.

Cuvinte-cheie
водные дисперсные системы, наночастицы серебра, меди, висмута и окиси цинка, энергия прорастания и всхожесть семян, длина ростка и корешка проростка, патогенные грибы Helminthosporium avenae и Alternaria alternate, пониженная температура