Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
643 47
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 15:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
597.6:591.5(4) (1)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (121)
Zoologie generală (235)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor. Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european. In: Impactul antropic asupra calității mediului.: Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică, 14 februarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. "Impressum", 2019, pp. 167-176. ISBN 978-9975-3308-0-0. DOI: 10.53380/9789975330800.17
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Impactul antropic asupra calității mediului. 2019
Conferința "Impactul antropic asupra calității mediului."
Chişinău, Moldova, 14 februarie 2019

Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european

DOI: https://doi.org/10.53380/9789975330800.17
CZU: 597.6:591.5(4)

Pag. 167-176

Cozari Tudor
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2019


Rezumat

Following from long investigations of more than 50 populations of amphibians from the Republic of Moldova and Italy were elucidated ecological particularities and evolutionary reproductive behavior of some species of Caudata and Anura Orders. For the first time, on Autecological & Sinecological level, has been made assessment of nuptial systems of amphibians – of parental contribution, reproductive success, „r” & „K” reproductive strategies and their role in sexual selection and evolution the attainment of reproductive potential as a fundamental mechanism of survival of amphibian populations in various ambient conditions.

Cuvinte-cheie
amfibieni, strategiile de reproducere „r” și „K”, selecție sexuală