Contributii la studiul impactului emisiilor auto asupra concentratiei pigmentilor asimilatori la unele specii de arbori
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
116 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 11:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.056:656:581.5 (1)
Știința mediului înconjurător (391)
Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației (132)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (97)
SM ISO690:2012
ŢUGULEA, Andrian. Contributii la studiul impactului emisiilor auto asupra concentratiei pigmentilor asimilatori la unele specii de arbori. In: Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică. 14 februarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. "Impressum", 2019, pp. 92-100. ISBN 978-9975-3308-0-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Impactul antropic asupra calității mediului. 2019
Conferința "Impactul antropic asupra calității mediului."
Chişinău, Moldova, 14 februarie 2019

Contributii la studiul impactului emisiilor auto asupra concentratiei pigmentilor asimilatori la unele specii de arbori


CZU: 504.056:656:581.5
Pag. 92-100

Ţugulea Andrian
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2019


Rezumat

This paper describes the atmospheric air quality assessment, based on modeling dispersion and calculation of concentration of pollutants emitted from sources of pollution from the Republic of Moldova. There are presented the maps regarding the dispersion of NO2 from cars provenience on the main circulation arteries in the urban ecosistem of Chisinau in the case of 9m/s wind speed. There were investigate the physiological response of three species of trees Tilia cordata Mill Acer platanoides L; Pinus nigra J.F. from five sites zones with different pollution. There were analysed the following indices: dry weight and total water quantity, chlorophylls, amount that gradually were affected. The significant variations of chlorophylls concentration demonstrate that the photosynthetic system is highly sensible to pollution factors.

Cuvinte-cheie
poluare, emisii auto, pigmenți asimilatori