Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina din perspectiva vectorului european
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
302 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-22 11:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478+477) (5)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1194)
SM ISO690:2012
PĂUNESCU, Cristina. Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina din perspectiva vectorului european. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 103-108. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina din perspectiva vectorului european

CZU: 327(478+477)

Pag. 103-108

Păunescu Cristina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019