Cadrul legislativ al sistemului național de securitate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
357 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 15:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.3+327+355.02](478) (1)
Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ (47)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1194)
Artă militară în general (439)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel; MUNTEANU, Andrian. Cadrul legislativ al sistemului național de securitate. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 100-103. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Cadrul legislativ al sistemului național de securitate

CZU: [342.3+327+355.02](478)

Pag. 100-103

Bencheci Marcel, Munteanu Andrian
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bencheci, M.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Munteanu, A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Cadrul legislativ al sistemului național de securitate</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-149-51-8</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[342.3+327+355.02](478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>