Cadrul legislativ al sistemului național de securitate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
354 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 15:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.3+327+355.02](478) (1)
Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ (47)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1194)
Artă militară în general (439)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel; MUNTEANU, Andrian. Cadrul legislativ al sistemului național de securitate. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 100-103. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Cadrul legislativ al sistemului național de securitate

CZU: [342.3+327+355.02](478)

Pag. 100-103

Bencheci Marcel, Munteanu Andrian
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-87751</doi_batch_id>
<timestamp>1660874251</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-149-51-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Cadrul legislativ al sistemului național de securitate</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Marcel</given_name>
<surname>Bencheci</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Andrian</given_name>
<surname>Munteanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>100</first_page>
<last_page>103</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>