Cadrul legislativ al sistemului național de securitate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
356 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 15:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.3+327+355.02](478) (1)
Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ (47)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1194)
Artă militară în general (439)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel; MUNTEANU, Andrian. Cadrul legislativ al sistemului național de securitate. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 100-103. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Cadrul legislativ al sistemului național de securitate

CZU: [342.3+327+355.02](478)

Pag. 100-103

Bencheci Marcel, Munteanu Andrian
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-87751</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. 2</cfVol>
<cfStartPage>100</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-149-51-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/87751</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Cadrul legislativ al sistemului național de securitate</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31002</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-65692</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31002</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31002-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bencheci</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Marcel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-65692</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-65692-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Munteanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Andrian</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>