Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
159 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-29 03:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.3+323.2(478) (1)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (37)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (112)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Diana; KURTSKHALIA, Alexander. Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 96-99. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict


CZU: 341.3+323.2(478)
Pag. 96-99

Bencheci Diana1, Kurtskhalia Alexander2
 
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict</p>">
<meta name="citation_author" content="Bencheci Diana">
<meta name="citation_author" content="Kurtskhalia Alexander">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. ">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 2">
<meta name="citation_firstpage" content="96">
<meta name="citation_lastpage" content="99">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/96-99_14.pdf">