Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
156 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-29 03:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.3+323.2(478) (1)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (37)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (112)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Diana; KURTSKHALIA, Alexander. Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 96-99. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict


CZU: 341.3+323.2(478)
Pag. 96-99

Bencheci Diana1, Kurtskhalia Alexander2
 
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-87750</doi_batch_id>
<timestamp>1606788817</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-149-51-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Diana</given_name>
<surname>Bencheci</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sandro</given_name>
<surname>Kurtskhalia</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>96</first_page>
<last_page>99</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>