Obiective strategice dezvoltate de OIPC Interpol
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
155 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-16 19:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.456+351.74:061.1(100)Interpol+355.357 (1)
Drept penal internațional (93)
Activități specifice administrației publice (624)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (164)
Organizarea generală a forțelor armate (18)
SM ISO690:2012
STERPU, Vladimir. Obiective strategice dezvoltate de OIPC Interpol. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 92-96. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Obiective strategice dezvoltate de OIPC Interpol


CZU: 341.456+351.74:061.1(100)Interpol+355.357
Pag. 92-96

Sterpu Vladimir
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Obiective strategice dezvoltate de OIPC Interpol</p>">
<meta name="citation_author" content="Sterpu Vladimir">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. ">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 2">
<meta name="citation_firstpage" content="92">
<meta name="citation_lastpage" content="96">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/92-96_14.pdf">