Unele particularități ale jurisdicției muncii în sfera relațiilor publice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
161 33
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 16:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.2:659.1 (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (690)
Publicitate. Reclamă (79)
SM ISO690:2012
. Unele particularități ale jurisdicției muncii în sfera relațiilor publice. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 89-92. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Unele particularități ale jurisdicției muncii în sfera relațiilor publice


CZU: 349.2:659.1
Pag. 89-92

 
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019