Beneficiile datelor de cercetare deschise
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
398 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 12:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:004 (6)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (874)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2290)
SM ISO690:2012
LUPU, Viorica. Beneficiile datelor de cercetare deschise. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 54-59. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Beneficiile datelor de cercetare deschise


CZU: 001.89:004
Pag. 54-59

Lupu Viorica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019