Homo geopoliticus în universul informaţional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
348 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-16 17:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.77:[070:654.19+004] (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (604)
Ziare. Presă. Jurnalism (395)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (85)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2863)
SM ISO690:2012
LESCU, Mihail. Homo geopoliticus în universul informaţional. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 10-14. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Homo geopoliticus în universul informaţional

CZU: 316.77:[070:654.19+004]

Pag. 10-14

Lescu Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019