Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 18:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
352.07:332.1(478) (1)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (355)
Economie regională. Economie teritorială (133)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2018, nr. 2(8), pp. 64-73. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858

Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale

Educational capital of the Cahul district – resource of the regional development

CZU: 352.07:332.1(478)

Pag. 64-73

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2019


Rezumat

Capitalul educațional al raionului Cahul, cel mai mare ca suprafață (1545,28 km2) și populație (116,7 mii) raion din Republica Moldova, reprezintă o importantă resursă a dezvoltării economice regionale. Este realizată o analiză a capitalului educațional al raionului Cahul din perspectiva valorificării sale în scopul susținerii dezvoltării social-economice regionale și aprofundării cooperării transfrontaliere în cadrul Euroregiunilor Siret-Prut-Nistru și Dunărea de Jos, la care raionul este parte. În acest sens, capitalul educațional poate fi un factor catalizator al dezvoltării și datorită faptului că în raionul Cahul activează mai multe instituții de învățământ care pot contribui la pregătirea cadrelor calificate pentru diverse domenii de activitate, relevante pentru dezvoltarea economică și cooperarea transfrontalieră. În condițiile dezvoltării economice precare a Regiunii de dezvoltare Sud capitalul educațional poate contribui la amplificarea activităților economice prin pregătirea forței de muncă în corespundere cu cerințele pieții. A fost realizată analiza SWOT a sistemului educațional al raionului și propuse unele acțiuni ce ar contribui la perfecționarea sistemului de formare a forței de muncă calificate în conformitate cu cerințele pieții muncii regionale.

The educational capital of the Cahul, the largest district as area (1545,28 km2) and population (116,7 thousand) from the Republic of Moldova, represents an important resource of the regional economic development. It is made an analysis of the educational capital of Cahul district from the perspective of its valorisation in order to support the regional socio-economic development and to deepen the cross-border cooperation within the Siret-Prut-Nistru and Lower Danube Euroregions, to which the district is a party. In this sense, the educational capital can be a catalyst for development and due to the fact, that in Cahul district are several educational institutions that can contribute to the training of qualified staff for various fields of activity relevant to the economic development and cross-border cooperation. In the precarious economic development conditions of the Southern Development Region, the educational capital can contribute to the enhancement of economic activities by training the labour force in line with market requirements. It was carried out the SWOT analysis of the district educational system and proposed some actions that would contribute to the improvement of the qualified workforce training system in line with the requirements of the regional labour market.

Cuvinte-cheie
educaţie, capital educațional, dezvoltare regională,

education, educational capital, regional development