Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
331 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-10 14:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.1:63(477) (1)
Dinamica economică. Circuit economic (244)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (4796)
SM ISO690:2012
КОРЕЦКАЯ, Н.; ВАХНОВСКАЯ, Н.. Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины. In: Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice. Vol.50, 14 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 209-212. ISBN 978-9975-64-299-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50, 2018
Conferința "Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice"
Chişinău, Moldova, 14 septembrie 2018

Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины


CZU: 330.322.1:63(477)
Pag. 209-212

Корецкая Н., Вахновская Н.
 
Луцкий национальный технический университет
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2019


Rezumat

The attraction of investments contributes to increasing the competitiveness and expanded reproduction of the country's economy. Investors are now afraid to invest in regions of Ukraine because of instability of the economy, high level of corruption and slow implementation of reforms. The article analyzes the state of attraction of investments in agriculture of Ukraine, examines variants of its financing, identifies obstacles on the way of both foreign and domestic investments.

Cuvinte-cheie
rural territories, Agriculture, Agrarian sector, investments, financing