Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
80 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-14 18:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[613.2+632.95]:579.67(478) (1)
Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente (79)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (334)
Microbiologie aplicată (126)
SM ISO690:2012
STRATULAT, Tatiana; VOLNEANSCHI, Ana; ZAVTONI, Mariana; COVRIC, Ala; SOCOLOV, Vasile; SOCOLOVA, Ludmila. Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2016, nr. 17, pp. 170-176. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 17 / 2016 / ISSN 1857-3517

Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova


CZU: [613.2+632.95]:579.67(478)
Pag. 170-176

Stratulat Tatiana1, Volneanschi Ana2, Zavtoni Mariana2, Covric Ala2, Socolov Vasile3, Socolova Ludmila3
 
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 noiembrie 2019


Rezumat

DDT and HCH are two organochlorine pesticides (OCP) widely used around the world to fight against different diseases. The content of OCP residues in foods was determined. The highest concentrations were found in samples of sour cream. The obtained results showed that in Moldova the main source of penetration the residues of OPC (especially DDE) into the human body is dairy products and meat.

Cuvinte-cheie
DDT, HCH, residues in food, milk products