Gheorghe Ion Duca - the reorganizer of the national school of bridges and roads of Bucharest
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
122 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929:[629.7+533.69](498) (2)
Biografii și studii înrudite (201)
Tehnica mijloacelor de transport (80)
Aerodinamică (5)
SM ISO690:2012
MANOLEA, Gheorghe. Gheorghe Ion Duca - the reorganizer of the national school of bridges and roads of Bucharest. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, pp. 137-139. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3444009
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Gheorghe Ion Duca - the reorganizer of the national school of bridges and roads of Bucharest

Gheorghe Ion Duca - reorganizatorul școlii naţionale de poduri și drumuri din București


CZU: 929:[629.7+533.69](498)
DOI: 10.5281/zenodo.3444009
Pag. 137-139

Manolea Gheorghe
 
University of Craiova
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2019


Rezumat

School had, has and will have an important role in building the elite of a nation. The National School of Bridges and Roads played an important part in educating engineers in Romania. Here big names from the Romanian engineering were educated, and later, they made the name of this school famous worldwide. As it usually happens, in the history of an institution, there is a man who, due to his force and vision, changes its destiny for good. In the history of the National School of Bridges and Roads, this man was Gheorghe Ion Duca whose name is closely linked by the beginning of the engineering school system in our country by its reorganization and by building the headquarters at the crossroads of Polizu Street and Calea Griviţei, where the Polytechnics Institute of Bucharest functioned for a long time.

Școala a avut, are și va avea un rol important în construirea elitei unei naţiuni. Școala Naţională de Poduri și Drumuri a jucat un rol important în educarea inginerilor din România. Aici s-au educat nume mari ale ingineriei românești, care mai târziu au făcut cunoscut numele acestei școli la nivel mondial. Așa cum se întâmplă de obicei, în istoria unei instituţii, există un om care, datorită forţei și viziunii sale, îi schimbă destinul în bine. În istoria Școlii Naţionale de Poduri și Drumuri acest om a fost Gheorghe Ion Duca, al cărui nume este strâns legat de începutul sistemului școlar de inginerie din ţara noastră prin reorganizarea acesteia și prin construirea sediului la intersecţia străzilor Polizu și Calea Griviţei, unde a funcţionat mult timp Institutul Politehnic din București.

Cuvinte-cheie
Georghe Ion Duca, The National School of Bridges and Roads, Polytechnics Institute of Bucharest,

Gheorghe Ion Duca, Școala Naţională de Poduri și Drumuri, Institutul Politehnic din București