Tartaric stabilization of grape juice with ionic exchange resins
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
131 30
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-09 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.257.3:678.7 (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (249)
Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice (18)
SM ISO690:2012
GOLUBI, Roman. Tartaric stabilization of grape juice with ionic exchange resins. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, pp. 100-106. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3444127
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Tartaric stabilization of grape juice with ionic exchange resins

Stabilizarea tartrică a sucului de struguri cu rășini de schimb ionic


CZU: 663.257.3:678.7
DOI: 10.5281/zenodo.3444127
Pag. 100-106

Golubi Roman
 
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2019


Rezumat

The limpidity of grape juice is a quality requirement asked at placing in trade networks, because consumers prefer a drink with clear transparency. A specific phenomenon is the formation of tartaric crystals during long storage or maintenance at temperatures below 0 -1°C. The traditional tartaric stabilization procedures indicates disadvantages on power consumption and duration, requirements specific to the equipment, etc. For this aim were studied the effect of five types of anionic resin to grape juice, developed a method for grape juice tartaric stabilization based on mathematic model the central rotary matrix, using the most effective resin Purolite A-400.

Limpiditatea sucului de struguri este o cerinţă de calitate solicitată de reţelele comerciale, deoarece consumatorii preferă o băutură cu transparenţă clară. Un fenomen specific este formarea de cristale tartrice în timpul depozitării îndelungate sau de întreţinere la temperaturi sub 0 -1°C. Procedurile tradiţionale de stabilizare tartrică prezintă o serie de dezavantaje în ceea ce privește consumul de energie și durata, cerinţe specifice faţă de echipament, etc. În scopul limpezirii sucului de struguri a fost cercetat efectul a cinci tipuri de rășini anionice. Cercetările efectuate au permis elaborarea unei metode pentru stabilizarea tartrică a sucului de struguri, bazată pe modelul matematic matricea rotativă central, folosind cea mai eficientă rășină Purolite A-400.

Cuvinte-cheie
potassium bitartrate, anionic resin, duration of process, limpidity of juice, mass of formed crystals, mathematical model,

bitartrat de potasiu, rășină anionică, durata procesului, limpiditatea sucului, masa cristalelor formate, model matematic