Necesitatea educaţiei antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
353 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 12:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.032.5:33-053.6(478) (1)
Educație (8715)
Economie. Științe economice (5707)
SM ISO690:2012
DELIU, Natalia. Necesitatea educaţiei antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova. In: Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice. Vol.50, 14 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 174-177. ISBN 978-9975-64-299-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50, 2018
Conferința "Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice"
Chişinău, Moldova, 14 septembrie 2018

Necesitatea educaţiei antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova


CZU: 37.032.5:33-053.6(478)
Pag. 174-177

Deliu Natalia
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2019


Rezumat

Entrepreneurship education is one of the modern and promising directions for the development of the educational system in European countries, including the Republic of Moldova. The formation of entrepreneurial skills extends the opportunities for young people, in self-employment or in creating their own micro-businesses, thus improving their well-being, self-realization and quality of life.

Cuvinte-cheie
entrepreneurship, young entrepreneurs, entrepreneurial education