Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
392 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-01 22:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[005.35:334.72+316.35](478) (1)
Activități manageriale (242)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (556)
Structură socială. Societatea ca sistem social (673)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Veronica. Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova. In: Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice. Vol.50, 14 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 69-72. ISBN 978-9975-64-299-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50, 2018
Conferința "Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice"
Chişinău, Moldova, 14 septembrie 2018

Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova


CZU: [005.35:334.72+316.35](478)
Pag. 69-72

Butnaru Veronica
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2019


Rezumat

In the actual global economical background new concepts have arise, such as sustainable development and social responsibility. These two concepts are tightly connected. In order to subscribe to a sustainable development process the companies have to prove socially responsible. This way companies can and have to achieve their economical goals without to put in danger the social interest and the futures generations’ chances. In our country the adoption and effective use of these concepts represent important conditions for a successful accession process toward the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
social responsibility, management, standard, ethics, economic performance, stakeholders