Quo vadis robotics?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-21 00:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.865.8:004.896 (1)
Organe de mașini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere (51)
Inteligență artificială (129)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius. Quo vadis robotics? In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, pp. 54-64. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3444073
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Quo vadis robotics?

Quo vadis robotica?


CZU: 621.865.8:004.896
DOI: 10.5281/zenodo.3444073
Pag. 54-64

Băjenescu Titu-Marius
 
Swiss Technology Association
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2019


Rezumat

Robotics is an extremely dynamic field with thriving advancement in its technology. The capabilities of trusted robots will grow and evolve over time. Robots will be able to explain what they do and why. This will enable people to better understand what we trust in machines and where and how we can use them, and will lead to a better understanding of the new technology and, in particular, confidence in secure use. It remains in the hands of humans how we want to use these machines and robots. The article explains what a robot is made of, where we stand with robots, robot vehicles, robot intelligence, industrial robots, aspects of legislation, legal consequences, artificial intelligence and robots, deep learning systems, the businessman's problem, and the economic model.

Robotica prezintă un domeniu extrem de dinamic, cu o evoluţie tehnologică înfloritoare. Capacităţile roboţilor de încredere vor crește și vor evolua în timp. Roboţii vor putea explica ce fac și de ce. Acest lucru va permite oamenilor să înţeleagă mai bine de ce avem încredere în mașini și unde și în ce mod le putem folosi și va duce la o mai bună înţelegere a noii tehnologii și, în special, la încredere în utilizarea sigură. Rămâne în mâinile oamenilor cum vrem să folosim aceste mașini și roboţi. Articolul explică din ce este făcut un robot, unde stăm cu roboţi, vehicule robot, inteligenţă robot, roboţi industriali, aspecte ale legislaţiei, consecinţe legale, inteligenţă artificială și roboţi, sisteme de învăţare profundă, problema omului de afaceri și modelul economic.

Cuvinte-cheie
Industrial and agricultural robotics, Defence and security robotics, Service and personal robotics, Sensors, software, Turing's test, Artificial Intelligence, legal aspects,

Robotică industrială și agricolă, robotică de apărare și securitate, robotică de service și personal, senzori, software, testul Turing, inteligenţă artificială, aspecte legale