Performance modeling of network defense in breadth systems by matrix rewriting SRN with fuzzy parameters
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-21 00:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.53:519.711 (2)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2492)
Cibernetică matematică (81)
SM ISO690:2012
GUŢULEAC, Emilian; ZAPOROJAN, Sergiu; MORARU, Victor; SCLIFOS, Alexei. Performance modeling of network defense in breadth systems by matrix rewriting SRN with fuzzy parameters. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, pp. 38-53. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3444051
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Performance modeling of network defense in breadth systems by matrix rewriting SRN with fuzzy parameters

Modelarea performanţei sistemelor de apărare în lărgime reţea prin rescrierea matriceală a SRN cu parametri fuzzy


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3444051
CZU: 004.056.53:519.711
Pag. 38-53

Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Moraru Victor, Sclifos Alexei
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2019


Rezumat

We have defined in this paper, a new kind of stochastic reward network (SRN) by introducing matrix attributes and fuzzy parameters of timed transitions and of rewriting rules, called MFRSRN, allowing the dynamic marking-dependent reconfiguration of these models. Moreover, this formalism offers a descriptive language that allows managing the compact representations the model's size through the introduction of matrix structuring and rewriting mechanisms of the compositional model's behavior. As an example of application, we show how the proposed formalism can be applied to performance modeling of network “Defense in Breadth” system which includes the combination of firewall, IDS, honeypot and moving target defense (MTD) techniques, taking into account the probabilistic and epistemic uncertainty aspects.

În această lucrare este definit un nou tip de reţea Petri stocastică cu recompense (SRN) cu atribute matriceale și parametri fuzzy ai tranziţiilor temporizate și celor ai regulilor de rescriere, denumită MFRSRN, care permite reconfigurarea dinamică, dependentă de marcajul current al acestor modele. Mai mult, acest formalism oferă un limbaj descriptiv care permite de a gestiona reprezentari compacte a dimensiunii modelului prin introducerea unor mecanisme de rescriere a structurii și a matricei comportamentului modelului compoziţional. Ca exemplu de aplicare, arătăm modul în care formalismul propus poate fi folosit la modelarea și evaluarea performanţei „Apărare în Lărgime” al sistemului de securitate reţea, care include o combinaţie de firewall, sistem de detectare a intrușilor (IDS), honeypot și tehnici de mutare a ţintei de apărare (MTD), ţinând cont de aspecte probabilistice și a celor de incertitudine epistemică.

Cuvinte-cheie
attack, cyber-security, evaluation, fuzzy number, honeypot, moving target defense, reconfiguration, stochastic reward net,

atac, ciber-securitate, număr fuzzy, honeypot, mutarea ţintei de apărare, reconfigurare, reţea Petri stocastică cu recompense