Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi Tatiana Popov – 100 ani de la naştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
65 0
SM ISO690:2012
URSU, Andrei; CURCUBĂT, Stela. Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi Tatiana Popov – 100 ani de la naştere. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 2(338), pp. 184-187. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X

Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi Tatiana Popov – 100 ani de la naştere

Two notable personalities in the study of soils of Moldova. Nina Dmitriev and Tatiana Popov - 100 years since birth


Pag. 184-187

Ursu Andrei, Curcubăt Stela
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2019


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Serik, T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Istanbul, Turcia</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Derjanschi, V.V.</creatorName>
<affiliation>Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Об изученности булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Rhopalocera) в Республике Молдова 
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0054</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>fluturi diurni</subject>
<subject>listă faunistică</subject>
<subject>Republica Moldova</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014-11-13</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Впервые составлен наиболее полный и точный список дневных бабочек, зарегистрированных за всю историю (1800-2011 гг.) их изучения на территории Республики Молдова. Этот список (учитывая современную синонимию) включает 134 вида из 6 семейств булавоусых чешуекрылых: Hesperiidae – 18 видов, Papilionidae – 4, Pieridae – 17, Nymphalidae – 59, Riodinidae – 1 и Lycaenidae
– 35 видов. </description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Pentru prima dată s-a efectuat analiza bibliografică a cunoaşterii lepidopterelor din secţia Rhopalocera de pe teritoriul Republicii Moldova şi a prezenţei lor în diferite liste faunistice, ediţii şi articole ştiinţifice. În fauna republicii au fost înregistrate şi publicate 134 de specii din 6 familii de lepidoptere diurne: Hesperiidae – 18 specii,
Papilionidae – 4, Pieridae – 17, Nymphalidae – 59, Riodinidae – 1 şi Lycaenidae – 35 specii.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>For the first time is made the fullest and precise list of diurnal butterflies registered along the entire history (1800-2011) of their study on the territory of the Republic of Moldova. This list (considering modern synonymy) includes 134 species from 6 families of Rhopalocera: Hesperiidae – 18 species, Papilionidae – 4, Pieridae – 17, Nymphalidae – 59, Riodinidae – 1 and Lycaenidae – 35 species. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>