Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
131 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 21:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543.3:574.6(478) (1)
Luarea probelor de apă și analiza (30)
Ecologie generală şi biodiversitate (205)
SM ISO690:2012
NASTAS, Raisa; GOREACIOC, Tatiana; GÎNSARI, Irina; CEBOTARI, Inna; LUPAŞCU, Tudor; SANDU, Maria; TĂRÎŢĂ, Anatolie; MITINA, Tatiana. Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 2(338), pp. 171-179. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X

Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.

Testing autochthonous active carbons for removal of nitrite ions from water.

Тестирование самородных активных углей для удаления нитрит-ионов из воды.


CZU: 543.3:574.6(478)
Pag. 171-179

Nastas Raisa1, Goreacioc Tatiana2, Gînsari Irina1, Cebotari Inna1, Lupaşcu Tudor1, Sandu Maria2, Tărîţă Anatolie2, Mitina Tatiana1
 
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2019


Rezumat

Consumul de apă poluată cu ioni de nitrat și nitrit influențează negativ sănătatea consumatorilor prin apariția methemoglobinemiei (în special la copii mici) și prin formarea compușilor N-nitrozo, compuși cu potențial cancerigen. Scopul lucrării a fost de a testa o serie de cărbuni activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă prin procesul de oxidare/adsorbţie în prezenţa oxigenului dizolvat din aer. Testările au fost efectuate atât pe soluție model cât și apă naturală (izvor Valea Morilor, or. Chișinău). Eficiența cărbunilor activi pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă a fost estimată prin studierea cineticii procesului, fiind monitorizată concentrația ionilor de nitrit și nitrat și valoarea pH-ului. Rezultatele obținute relevă că eficiența cărbunilor activi scade în ordinea:CA-Mox ˃CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃CA-M ≈ CA-N.

Consumption of polluted water with nitrate and nitrite ions affects adversely consumer health by the occurrence of methaemoglobinemia (especially in young children) and the formation of N-nitroso compounds with carcinogenic potential. The purpose of the paper was to test a series of local active carbons for removal nitrite ions from water through the adsorption oxidation process in the presence of dissolved oxygen. The tests were performed both on model solution and natural water (Valea Morilor spring, Chisinau). The efficiency of active carbons to remove nitrite ions from water was estimated by studying the kinetics of the process, monitoring the nitrite and nitrate ions concentration and the pH value. The obtained results revealed that the efficiency of the active carbons decreased in the order: CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N

Потребление воды, загрязненной ионами нитратов и нитритов, отрицательно влияет на здоровье потребителей из-за появления метгемоглобинемии (особенно у детей младшего возраста) и образования N-нитрозосоединений, соединений с канцерогенным потенциалом. Целью работы было тестировать серии самородного активированного угля для удаления нитрит-ионов из воды в процессе окислительной адсорбции в присутствии кислорода, растворенного в воздухе. Испытания проводились как на модельном растворе, так и на природной воде (источник Валя Морилор, город Кишинев). Эффективность активированного угля для удаления нитрит-ионов из воды оценивали, изучая кинетику процесса, контролируя концентрацию нитрит- и нитрат-ионов и значение pH. Полученные результаты показывают, что эффективность использования активного угля уменьшается в следующем порядке: CA-Mox ˃ CA-Mox-u ≈ CA-Nox-u ˃˃˃ CA-M ≈ CA-N

Cuvinte-cheie
apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare,

natural water, active carbon, nitrite ions, purification,

природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка