Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
163 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 21:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.86 (11)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (64)
SM ISO690:2012
ФУРДУЙ, Теодор; ЧОКИНЭ, Валентина; ГЛИЖИН, Алёна; ФУРДУЙ, Влада; ВРАБИЕ, Валерия ; ГЕОРГИУ, Зинаида; ВУДУ, В.; ЖИТАРЬ, Юрие. Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 2(338), pp. 21-30. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X

Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology

Emotions, behavior and communication and their role in forming and maintaining mental health. (Report at the section «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» of the Fifteenth International Interdisciplinary Congress Neuroscience for Medicine and Psychology.


CZU: 613.86
Pag. 21-30

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Георгиу Зинаида, Вуду В., Житарь Юрие
 
Институт физиологии и санокреатологии
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2019


Rezumat

În articol sunt analizate noțiunile de emoții, comportament și comunicare, prezentate concepte noi elaborate ale acestor procese psihice, precum și cele de emoții sanogene, comportament sanogen și comunicare sanogenă. De asemenea sunt expuse măsuri și acțiuni pentru a asigura rolul sanogen al emoțiilor, comportamentului și comunicării și psihoindicatorii pentru determinarea emoțiilor, comportamentului și comunicării. În final se analizează și generalizează rolul acestor procese psihice în formarea și menținerea sănătății psihice.

The notions of emotions, behavior and communication are analyzed in the paper; new elaborated concepts of these psychic processes, as well as the notions of sanogenic emotions, sanogenic behavior and sanogenic communication are presented. Measures and actions to ensure the sanogenic role of emotions, behavior and communication are also shown, as well as psycho-indicators for determining emotions, behavior and communication. Finally, the role of these psychic processes in the formation and maintenance of mental health is analyzed and generalized.

В статье анализируются понятия эмоций, поведения и коммуникации, представлены новые разработанные понятия этих психических процессов, а также концепции саногенных эмоций, саногенного поведения и саногенной коммуникации. Также представлены меры и действия, предназначеные для обеспечения саногенной роли эмоций, поведения и коммуникации, и психоиндикаторы для определения эмоций, поведения и коммуникации. Анализируется и обобщается роль этих психических процессов в формировании и поддержании психического здоровья. Библ. – 20, рис. – 3.

Cuvinte-cheie
emoţii, emoții sanogene, comportament, comportament sanogen, comunicare, comunicare sanogenă, sănătate psihică,

emotions, sanogenic emotions, behavior, sanogenic behavior, communication, sanogenic communication, mental health,

эмоции, саногенные эмоции, поведение, саногенное поведение, коммуникация, саногенная коммуникация, психическое здоровье