До питання формування тоталітарної системи влади в Україні: політико-організаційний та суспільний аспекти
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
109 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 11:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340 (750)
Drept în general. Propedentică. Metodele dreptului și științele auxiliare (737)
SM ISO690:2012
ТАРАНЕНКО, Микола; ЯРОШ, Ілля. До питання формування тоталітарної системи влади в Україні: політико-організаційний та суспільний аспекти. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019, nr. 5(39), pp. 26-30. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130

До питання формування тоталітарної системи влади в Україні: політико-організаційний та суспільний аспекти

To the question of forming a totalitarian system of government in Ukraine: political, organizational and social aspects


CZU: 340
Pag. 26-30

Тараненко Микола, Ярош Ілля
 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2019


Rezumat

У статті розглядається питання зародження тоталітаризму з перших років проголошення радянської влади в Україні. Наголошується на тому, що більшовики використовували методи гібридної війни проти України, активно поєднуючи їх із терором. Авторами зосереджена увага на організаційній побудові радянської системи влади. Підкреслюється, що після цілковитого утвердження радянської влади в Україні терор перекинувся і на її колишніх прибічників. Наголошується про домінантну роль партії більшовиків. У статті показано суть репресивної політики більшовиків в Україні та її роль у встановленні тоталітарного режиму. У висновках вказується про особливе місце України в багатонаціональній тоталітарній машині – СРСР.

The article deals with the question of the introduction of totalitarianism since the first years of the proclamation of Soviet power in Ukraine. It is noted that the Bolsheviks used methods of hybrid war against Ukraine, actively combining them with terror. The authors focus on the organizational structure of the Soviet system. The article emphasizes that terror has spread to the former supporters of communism after the full establishment of Soviet power in Ukraine. The role of the Bolshevik Party is emphasized. The article shows the essence of the Bolsheviks’ repressive policy in Ukraine and its role in establishing a totalitarian regime. The conclusions indicate Ukraine’s special place in the USSR

Cuvinte-cheie
партія, диктатура, ідеологія, більшовизм, режим, репресії, тоталітаризм, гібридна війна,

party, dictatorship, ideology, bolshevism, regime, repression, totalitarianism, hybrid war