Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice în contextul cooperării internaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 14:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338.484:339.944](478) (1)
Turism (261)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (277)
SM ISO690:2012
PLATON, Nicolae; JURAVELI, Tatiana. Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice în contextul cooperării internaționale. In: Economica. 2019, nr. 3(109), pp. 7-18. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136

Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice în contextul cooperării internaționale

Opportunities to internationalize the tourism enterprise in the context of international cooperation


CZU: [338.484:339.944](478)
JEL: M 1, M 16.
Pag. 7-18

Platon Nicolae12, Juraveli Tatiana1
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
 
Disponibil în IBN: 3 noiembrie 2019


Rezumat

Interesul pentru domeniul afacerilor turistice, a crescut permanent, peste tot în lume, dar și în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă, când populația țării a obținut libertatea de a călători, ca rezultat al liberalizării regimului de vize cu țările membre ale Uniunii Europene. Odată ce a fost obținut acest regim, mediul de afaceri din turism a fost condiționat să-și diversifice ofertele turistice prin creșterea portofoliului de destinații turistice. Dar pentru lărgirea gamei de destinații turistice, apare necesitatea cooperării internaționale cu diverși furnizori de servicii și produse turistice, mai ales cu diverși tur-operatori. În aceste condiții, cooperarea internațională devine un element esențial al strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor turistice, prin realizarea acestora, urmărindu-se obiectivul de valorificare pe o treaptă superioară a posibilităților de extindere comercială.

Interest in tourism business has grown steadily throughout the world, and also in the Republic of Moldova, especially in the last period when the country's population has obtained the freedom to travel as a result of the liberalization of the visa regime with the countries of the European Union. Once this regime was obtained, the tourism business environment was conditioned to diversify its tourism offers by increasing the tourism destination portfolio. But in order to expand the range of tourism destinations, there is a need for international cooperation with various suppliers of tourism services and products, especially with various tour operators. Under these circumstances, international cooperation becomes an essential element of the development strategies of the tourism enterprises, while through their achievement, there is aimed at the better utilization of the possibilities of commercial expansion.

Cuvinte-cheie
turism, comerţ extern, cooperare internațională, strategii de internaționalizare, întreprindere turistică, tranzacţii comerciale, export-import,

tourism, foreign trade, international cooperation, internationalization strategies, tourism enterprise, Trade, export-import