Perfectionarea unor elemente tehnologice la producerea materialului săditor pentru fondarea livezilor moderne de măr
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
125 15
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-20 08:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.1.047:631.532.2.02 (1)
Cultura fructelor (730)
Lucrări agricole (612)
SM ISO690:2012
, ; BOSTAN, Mihail. Perfectionarea unor elemente tehnologice la producerea materialului săditor pentru fondarea livezilor moderne de măr. In: Ştiinţa Agricolă. 2019, nr. 1, pp. 52-59. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Perfectionarea unor elemente tehnologice la producerea materialului săditor pentru fondarea livezilor moderne de măr

Enhancement of some technological elements in planting stock production for establishing modern apple orchards


CZU: 634.1.047:631.532.2.02
Pag. 52-59

, Bostan Mihail
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

The experiment was carried out in the fruit tree nursery of the “Vagadis” enterprise during the period 2015-2016. Apple trees of the following varieties: Golden Delicious Reinders, Red Velox, Gala Buckeye and Red Jonaprince, grafted on M 9 rootstock were subject of study. Planting of rootstocks was carried out in the spring of 2015. The grafting method used in field 1 of the tree nursery was chip bud grafting. Planting distance was 80x35 cm. In order to intensify the formation of the anticipated shoots in the area of the crown formation, various technological processes were used: 1. Free growth of the trees stocks (control); 2. Breakage of apical apex of leaves combined with two treatments with the Gerba 4LG growth regulator (4.0% BA) at a dose of 25 ml/liter of water. During the researches the following parameters were studied: the extent of callusing of the grafts and the beginning of their vegetation in spring, the height of the trees, the diameter of the stem in its various areas, the number, the average length and the combined length of the annual branches, the yield and the quality of the planting material. It was established that the most reasonable garnishing of the crown formation zone with anticipated shoots at all studied varieties was obtained by breaking the apical leaves in the apex area once when the graft reaches 65-70 cm height combined with twice the sprinkling Gerba 4LG growth regulator at 25 ml/liter of water. The first treatment should be done after breaking the apical leaves and the next – at the interval of 5-7 days.

Cercetările s-au efectuat în pepiniera pomicolă a întreprinderii SRL„Vagadis” în perioada anilor 2015– 2016. Obiect al cercetărilor au fost pomii soiurilor de măr Golden Delicious Reinders, Red Velox, Gala Buckeye şi Red Jonaprince, altoite pe portaltoiul M 9. Plantarea portaltoaielor s-a efectuat în primăvara anului 2015. Metoda de altoire folosită în câmpul I al pepinierii a fost ocularea în placaj. Distanţa de plantare – 80x35 cm. Pentru intensificarea gradului de formare a lăstarilor anticipaţi în zona formării coroanei s-au utilizat diverse procedee tehnologice: 1) creşterea liberă a oculantului (martor); 2) ruperea frunzelor apicale din zona apexului, combinată cu două tratamente cu regulatorul de creştere Gerba 4LG (4,0% BA) în doza de 25 ml/litru apă. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat gradul de calusare a oculărilor şi pornirea lor în vegetaţie primăvara, înălţimea pomilor, diametrul tulpinii în diverse zone ale ei, numărul şi lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale, randamentul şi calitatea materialului săditor. S-a stabilit că cea mai raţională garnisire a zonei de formare a coroanei cu lăstari anticipaţi la toate soiurile luate în studiu s-a obţinut la ruperea frunzelor apicale din zona apexului o singură dată, când oculantul atinge 65-70 cm înălţime, combinată cu stropirea de două ori cu regulatorul de creştere Gerba 4LG în doza de 25 ml/litru apă. Se recomandă a efectua primul tratament după ruperea frunzelor apicale, iar următorul – la intervalul de 5-7 zile.

Cuvinte-cheie
Apples, Malus domestica, Planting material, Early shoots, Ggrowth regulator, Branches, Yield, Quality.,

Măr, Malus domestica, Material săditor, Lăstari anticipaţi, Regulator de creştere, Ramuri, randament, Calitate