Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
100 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-15 14:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.13(478) (12)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (665)
SM ISO690:2012
RUSU, Lucia. Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), pp. 18-23. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

The content and particularities of the evidence in the adversary criminal trial


CZU: 343.13(478)
Pag. 18-23

Rusu Lucia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2019


Rezumat

Multiplele operări efectuate în ultima perioadă de timp în legea de procedură penală a Republicii Moldova nu au avut în vizor subiectul contradictorialității care, după cum consideră legiuitorul, se aplică nu doar la examinarea cauzelor în instanța de judecată, ci și în cadrul fazelor prejudiciare ale procesului penal. Totodată, activitatea procesual-penală contemporană se perfecționează continuu în latura și în direcția contradictorialității. Urmare a acestui fapt, nu doar fazele judiciare ale procesului penal, dar și cele prejudiciare capătă o formă și un conținut contradictorial. Pentru a exista contradictorialitate între subiecții procesuali, este nevoie ca aceștia să fie informați permanent în legătură cu probele existente la dosar, lucru care nu este întotdeauna posibil, deoarece ar fi încălcate dispozițiile legale cu privire la confidențialitate.

The multiple operations performed in the last period of time in the criminal procedure law of the Republic of Moldova did not have in view the subject of adversariality which, as the legislator considers, applies not only to the examination of the cases in the court, but also in the pre-trial phases of the criminal trial. At the same time, the contemporary activity ofcriminal proceedings is continuously improving in the side and in the direction of the adversariality. As a result of this fact, not only the trial phases of a criminal case, but also the pre-trial ones acquire anadversarial form and content. For adversariality to exist between the procedural subjects, they need to be constantly informed about the evidence in the file, which is not always possible, because the legal provisions regarding confidentiality would be violated.

Cuvinte-cheie
contradictorialitate, proces penal, probatoriu, probe, activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţie, autorizare, procuror, judecător, încheiere, ordonanță, legalitate, proces-verbal, urmărire penală, acţiune procesuală, subiecți procesuali, organ de urmărire penală, fază prejudiciară,

adversariality, criminal trial, evidence, corpus delicti, special investigative activity, special investigative measures, authorization, prosecutor, Judge, court ruling, ordinance, legality, minutes, criminal prosecution, procedural action, procedural subjects, criminal prosecution authority, pre-trial phase