Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
105 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.161:343.3/.7 (1)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (682)
Infracțiuni împotriva statului (548)
Infracțiuni împortiva libertăților fundamentale, împotriva drepturilor omului (1179)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (2031)
Infracțiuni împotriva persoanei (3003)
SM ISO690:2012
KUCIUK, Valeriu. Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), pp. 4-11. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X

Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune

Abolation of the judge’s liability for penal offense is a delinquency


CZU: 343.161:343.3/.7
Pag. 4-11

Kuciuk Valeriu
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2019


Rezumat

Autorul cercetează subiectul atragerii la răspundere a judecătorului care a comis o infracțiune penală – a pronunțat cu bună-știință o hotărâre judecătorească contrar legii. Autorul în urma investigației realizate concluzionează că judecătorul care a comis o infracțiune penală nu trebuie abolit de răspundere, or în caz contrar, vom obține o justiție selectivă, o justiție coruptă, o injustiție. De aceea, autorul conchide că abolirea răspunderii judecătorului pentru infracțiuni penale comise – este ea însăși o infracțiune.

The author investigates the subject of appealing to the judge who committed a penal offense - has knowingly pronounced a court decision against the law. The author following the investigation concludes that the judge who committed a penal offense should not be abolished, or else will be obtained a selective justice, a corrupt justice, an injustice. Therefore, the author concludes that the abolition of the judge’s liability for penal offenses - is itself a crime.

Cuvinte-cheie
justiţie, abolire de răspundere, răspunderea judecătorului,

justice, abolition of liability, judge’s responsibility