Tratamentul tumorilor renale prin nefrectomie parțială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
511 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 18:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.61-006-089 (2)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (234)
SM ISO690:2012
IVANOV, Mihaela; GALESCU, Andrei; BANOV, Pavel; DUMBRĂVEANU, Ion; TĂNASE, Adrian; CEBAN, Emil. Tratamentul tumorilor renale prin nefrectomie parțială. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 90-96. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Tratamentul tumorilor renale prin nefrectomie parțială

Renal tumors treatment by partial nephrectomy


CZU: 616.61-006-089
Pag. 90-96

Ivanov Mihaela, Galescu Andrei, Banov Pavel, Dumbrăveanu Ion, Tănase Adrian, Ceban Emil
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Nefrectomia este metoda radicală de eradicare a cancerului renal. Intervenția chirurgicală dată este standardul actual pentru tratamentul carcinomulului renal. Nefrectomia parțială este standardul de referință pentru formațiunile de volum renale, forma clinica T1a. În ultimul deceniu, nefrectomia parțială a devenit standardul chirurgical de tratament pentru formațiunile de volum mici, iar utilizarea investigațiilor imagistice a crescut semniicativ rata în detectarea acestor mase renale accidental. Scopul studiului: îmbunătățirea și evaluarea rezultatelor tacticii chirurgicale de tratament la pacienți cu tumori renale tratați prin nefrectomii parțiale deschise. Material și metode: studiul retrospectiv a fost realizat pe un lot de 36 de pacienți, 23 de femei și 13 bărbați, cu diagnosticul de formațiune de volum al rinichiului, care au fost investigați clinic, paraclinic și supuși intervenției chirurgicale prin nefrectomie parțială deschisă în perioada anilor 2014-2018. Concluzia studiului este că păstrarea țesutului renal după nefrectomia parțială deschisă asigură risc redus de apariție a insuicienței renale cronice, comparativ cu nefrectomia radicală deschisă, obținând în 100% din cazuri păstrarea funcției renale. Nefrectomia radicală rămâne a i indicația pentru tumori mai mari, care sunt localizate aproape de hilul și pelvisul renal sau în caz de recidivă, când tumora nu mai este supusă NP.

Nephrectomy is the radical method of eradication of kidney cancer. Surgery is the current standard for the treatment of renal carcinoma. Partial nephrectomy is no widely recommended for the treatment of renal tumors clinical stage T1a. In the last decade, partial nephrectom became the surgical standard for renal tumors of small volume, and the use of imaging investigations increased the rate of accidentally detection of these renal masses. The study’s purpose: to evaluate and improve the results of the surgical treatment tactics in patients with renal tumors treated by open partial nephrectomies.The retrospective study was performed on a group of 36 patients, 23 women and 13 men with a diagnosis of kidney tumor, investigated clinically and paraclinically, who undergone partial nephrectomy during the period 2014-2018. The conclusion of the study is that preserving renal tissue after open partial nephrectomy provides a lower risk of chronic kidney disease compared to open radical nephrectomy. Radical nephrectomy