Evaluarea eficienței tehnologiei laser în terapia stricturilor uretrale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
379 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 16:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.643-007.271-089.85 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (235)
SM ISO690:2012
SCUTELNIC, Ghenadie; COLȚA, Artur; PLEŞACOV, Alexei; VLADANOV, Ion; GOLOVCO, Chiril; BRADU, Adrian; GALESCU, Andrei; DUMBRĂVEANU, Ion; GHICAVÎI, Vitalie. Evaluarea eficienței tehnologiei laser în terapia stricturilor uretrale. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 87-90. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Evaluarea eficienței tehnologiei laser în terapia stricturilor uretrale

The evaluation of laser technology, efficiency in treament of urethral stricture


CZU: 616.643-007.271-089.85
Pag. 87-90

Scutelnic Ghenadie, Colța Artur, Pleşacov Alexei, Vladanov Ion, Golovco Chiril, Bradu Adrian, Galescu Andrei, Dumbrăveanu Ion, Ghicavîi Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

În poida numeroaselor metode chirurgicale existente, tratamentul stricturilor şi obliteraţiilor uretrei la bărbaţi continuă să rămână diicil şi să se prezinte ca o problemă a urologiei contemporane. Actualmente, din multiplele metode ale tratamentului chirurgical al stricturilor uretrei,destul de frecvent se folosesc intervenţiile endoscopice noi cu utilizarea energiei laser. Evaluarea eicienţei terapiei prin utilizarea laserului în strictură de uretră, comparativ cu cea obţinută prin tratamentul endoscopic cu „lamă rece”, s-a efectuat la 52 bolnavi cu stricturi uretrale, cu vârsta cuprinsă între 32 şi 65 de ani. Uretrotomia cu laser Thu:YAG s-a dovedit a i o opţiune inofensivă şi eicientă de tratament al stricturilor uretrale primare. Terapia cu laser în strictura de uretră constituie o alternativă uretrotomiei clasice cu „lama rece”. Pentru cazurile cu stricturi recidivante sau lungi(mai mari de 1 cm), alternativa chirurgicală deschisă (uretroplastie) trebuie luată în considerare.Selectarea adecvată a metodei de tratament a stricturii uretrei în mare măsură depinde de caracteristicile afecţiunii: etiologia, localizarea, lungimea stricturii, gradul de îngustare al lumenului uretrei.

Despite the many existing surgical methods, the treatment of urethral strictures and obliterations at men continues to be diicult and present a problem in contemporary urology.Now a days, among many methods of urethral strictures surgical treatment quite frequently endoscopic surgical methods are used. The evaluation of the efectiveness of therapy using laser for the urethral stricture, comparing with the one achieved with endoscopic treatment with cold knife was performed at 52 pacients with urethral strictures, aged 32-65. Urethrotomy with Thu:YAG laser has proven to be inofensive and eicient treatment option for primary urethral strictures. Urethral stricture laser therapy is an alternative method for classic urethromy with cold knife. For cases with recurrent or long strictures (bigger than 1 cm) open surgical alternative (urethroplasty) should be taken into consideration. The appropriate selection of the urethral stricture treatment method largely depends on its characteristics: etiology, localization, stricture length, level of the urethral lumen shrinking.

Cuvinte-cheie
stricturi uretrale, urethrotomy, Thu:YAG, Urethralstricture