Tratamentul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 16:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.62-007-053.2-089 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (190)
SM ISO690:2012
CURAJOS, Boris; BERNIC, Jana; CURAJOS, Anatol; CELAC, Victoria; DZERO, Vera; ROLLER, Victor; ZAHARIA, Ion; REVENCO, Adrian; SEU, Larisa; GHEŢEUL, Victor. Tratamentul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 80-82. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Tratamentul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii

The treatment of congenital obstruction of the pielo-ureteral segment in children


CZU: 616.62-007-053.2-089
Pag. 80-82

Curajos Boris12, Bernic Jana12, Curajos Anatol12, Celac Victoria12, Dzero Vera12, Roller Victor12, Zaharia Ion12, Revenco Adrian12, Seu Larisa12, Gheţeul Victor12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Patologia renală congenitală la copii este în continuă creștere. Tratamentul chirurgical corespunzător al obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral previne progresia procesului patologic, reducând numărul de complicații și îmbunătățind rezultatele în această categorie de pacienți.

The congenital renal pathology in children is steadily increasing. Appropriate surgical treatment of congenital obstruction of the pyeloureteral segment prevents the progression of the pathological process, reducing complications and improving outcomes in this category of patients.