Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
245 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 16:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.62-007-053.2-07 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (191)
SM ISO690:2012
BERNIC, Jana; CELAC, Victoria; CURAJOS, Anatol; DZERO, Vera; ROLLER, Victor; ZAHARIA, Ion; REVENCO, Adrian; SEU, Larisa; GHEŢEUL, Eugen. Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 77-79. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii

Diagnosis of the congenital obstruction of the pielo-ureteral segment in children


CZU: 616.62-007-053.2-07
Pag. 77-79

Bernic Jana12, Celac Victoria12, Curajos Anatol12, Dzero Vera12, Roller Victor12, Zaharia Ion12, Revenco Adrian12, Seu Larisa12, Gheţeul Eugen12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Actualmente, problema obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral are un loc important în urologia pediatrică. Metode contemporane de diagnostic instrumental sunt dezvoltate și implimentate în practică. Scopul unui diagnostic precoce și bine adaptat al obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral este de a preveni dezvoltarea bolii cronice de rinichi la copii.

Currently, the problem of congenital obstruction of the pyeloureteral segment has an important place in pediatric urology. Contemporary methods of instrumental diagnosis are developed and implemented in practice. The purpose of an early and well suited diagnosis of congenital obstructions of the pyeloureteral segment is to prevent the development of chronic kidney disease in children.

BibTeX Export

@article{ibn_85629,
author = {Bernic, J.V. and Celac, V.I. and Curajos, A. and Dzero, V.G. and Roller, V.G. and Zaharia, I. and Revenco, A.M. and Seu, L. and Gheţeul, E.},
title = {<p>Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii</p>},
journal = {Arta Medica },
year = {2019},
volume = {70 (1)},
pages = {77-79},
month = {Apr},
abstract = {(RO) <p>Actualmente, problema obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral are un loc important &icirc;n urologia pediatrică. Metode contemporane de diagnostic instrumental sunt dezvoltate și implimentate &icirc;n practică. Scopul unui diagnostic precoce și bine adaptat al obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral este de a preveni dezvoltarea bolii cronice de rinichi la copii.</p>},
abstract = {(EN) <p>Currently, the problem of congenital obstruction of the pyeloureteral segment has an important place in pediatric urology. Contemporary methods of instrumental diagnosis are developed and implemented in practice. The purpose of an early and well suited diagnosis of congenital obstructions of the pyeloureteral segment is to prevent the development of chronic kidney disease in children.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/85629},
}