Diagnosticul diferențial al obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
151 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 15:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.6-002-07-053.2 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (190)
SM ISO690:2012
BERNIC, Jana; CELAC, Victoria; CURAJOS, Anatol; DZERO, Vera; ROLLER, Victor; ZAHARIA, Ion; REVENCO, Adrian; SEU, Larisa; GHEŢEUL, Eugen. Diagnosticul diferențial al obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 75-77. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Diagnosticul diferențial al obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii

Differential diagnosis of congenital obstructions of pyelo-ureteral segment in children


CZU: 616.6-002-07-053.2
Pag. 75-77

Bernic Jana12, Celac Victoria12, Curajos Anatol12, Dzero Vera12, Roller Victor12, Zaharia Ion12, Revenco Adrian12, Seu Larisa12, Gheţeul Eugen12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Pe parcursul ultimilor ani se determină o creștere a numărului malformațiilor congenitale diagnosticate la copii, mai ales la nivelul segmentului pieloureteral, care crează diicultăți în diagnosticul diferențial. În acest context, această lucrare încearcă să găsească răspuns la întrebările apărute.

Over the last years, there has been an increase in the number of congenital malformations in children, especially at the level of the pyeloureteral segment, which creates diiculties in diferential diagnosis. In this context, in this study we tried to answer the given questions.