Biopsia transrectală ecoghidată în diagnosticarea adenocarcinomului de prostată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-19 21:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.65-006.6-07 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (210)
SM ISO690:2012
BANOV, Pavel; DUMBRĂVEANU, Ion; GHICAVÎI, Vitalie; MELNIC, Eugen; CEBAN, Emil. Biopsia transrectală ecoghidată în diagnosticarea adenocarcinomului de prostată. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 57-60. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Biopsia transrectală ecoghidată în diagnosticarea adenocarcinomului de prostată

The transrectal ultrasonography-guided biopsy in the diagnosis of prostate cancer


CZU: 616.65-006.6-07
Pag. 57-60

Banov Pavel, Dumbrăveanu Ion, Ghicavîi Vitalie, Melnic Eugen, Ceban Emil
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Cancerul de prostată este considerat una dintre cele mai frecvente neoplazii depistate la bărbați. Determinarea antigenului speciic prostatic, ca metodă de screening populațional, este un pas important în depistarea precoce. Totuși, biopsia ecoghidată transrectală a prostatei rămâne metoda de bază în diagnosticul patologiei. Studiul dat este efectuat în baza a 190 de pacienți și tinde să evidențieze rolul puncției ecoghidate transrectale în diagnosticul adenocarcinomului de prostată. Fiind efectuată cu acuratețe de un specialist caliicat, conduce la creșterea ratei de diagnosticare și la minimalizarea complicațiilor ulterioare

Prostate cancer is considered to be one of the most frequent neoplasia detected in men. Although the PSA use is an important step in the populational screening for early detection, the transrectal ultrasonography-guided biopsy remains the main method of diagnosis of prostate cancer. The study was based on 52 patients and on specialty literature tends to highlight the role of ultrasonography guided biopsy. When performed gently by a qualiied specialist it leads to an elevated rate of diagnosis and minimizes the complications.

Cuvinte-cheie
cancer de prostată, biopsia ecoghidată transrectală, PSA,

prostate cancer, transrectal ultrasonography-guided biopsy, PSA