Rezultatele studiului multicentric ale patologiei prostatei în unele localități ale Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
412 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-26 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.65-002 (18)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (238)
SM ISO690:2012
TĂNASE, Adrian; CEBAN, Emil; BANOV, Pavel; OPREA, Andrei; TĂNASE, Dorin; GALESCU, Andrei; VASILIEV, Eugen; PLEȘCO, Sergiu; RUSANOVSCHI, Victor; TRICOLICI, Ghenadie; PASECINIC, Alexei; GUDIMA, Lucia. Rezultatele studiului multicentric ale patologiei prostatei în unele localități ale Republicii Moldova. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 52-56. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Rezultatele studiului multicentric ale patologiei prostatei în unele localități ale Republicii Moldova

The results of multicentric study of prostate pathology in some localities of Republic of Moldova


CZU: 616.65-002
Pag. 52-56

Tănase Adrian1, Ceban Emil1, Banov Pavel1, Oprea Andrei1, Tănase Dorin2, Galescu Andrei2, Vasiliev Eugen3, Pleșco Sergiu4, Rusanovschi Victor5, Tricolici Ghenadie6, Pasecinic Alexei7, Gudima Lucia8
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican,
3 IMSP Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat,
4 IMSP Spitalul Raional, Cahul,
5 IMSP Spitalul Raional, Edineţ,
6 IMSP Spitalul Raional, Drochia,
7 IMSP Spitalul Raional, Orhei,
8 Berlin-Chemie Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

În lucrare sunt analizate rezultatele unui studiu multicentric a patologiei prostatei efectuat în baza screening-ului la bărbați din 9 localități ale R. Moldova. Conform protocolului adoptat au fost examinați 1100 pacienți cu vârsta medie de 62,88±9,2 ani. Au fost studiate structura patologiilor depistate (adenom de prostată (HBP), cancer de prostată (CP), prostatită), particularitățile clinice ale HBP, incidența CP, metodele de tratament recomandate în dependență de rezultatele screening-ului. Cea mai frecventă patologie a constituit HBP - 839 cazuri, sau 76,3%, în 32 cazuri (2,9%) a fost diagnosticat CP, iar prostatita cronică la 103 (9,4%) pacienți. Majoritatea pacienților cu HBP – 67,0% au primit indicații pentru tratament conservator, 7,5% din pacienți pentru prostatită cronică; tratamentul chirurgical a fost indicat la 47 pacienți (4,3%) pentru HBP, iar tratament specializat pentru CP s-a indicat la 10 pacienți (0,9%). La 19 (1,7%) pacienți a fost necesar de efectuat o serie de investigații suplimentare pentru diferențierea diagnosticului dintre adenom și cancer de prostată.

In article were analyzed the results of a multicenter screening study of the prostate pathology in men from 9 regions of R. of Moldova. According to the adopted protocol were examined 1100 patients with a mean age of 62,88 ± 9,2 years. The structure of the identified pathologies (benign prostatic hyperplasia (BPH), prostate cancer (PC), prostatitis, the clinical features of BPH, the incidence of PC, the recommended treatment methods depending on the results of the screening were studied. The most frequent pathology was BPH - 839 cases or 76,3%, PC was diagnosed in 32 patients (2,9%) and chronic prostatitis in 103 (9,4%) patients. Most of the patients with BPH - 67,0% received indications for conservative treatment, 7,5% of patients received treatment for chronic prostatitis. Surgical treatment was indicated in 47 patients (4,3%) with BPH and specialized treatment for PC was indicated in 10 patients (0,9%). In 19 (1,7%) patients it was necessary to perform a few additional investigations for differential diagnosis of adenoma and prostate cancer.