Concepte și principii fizice ce stau la baza dezintegrării calculilor prin litotriție extracorporeală cu unde de șoc
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
291 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 23:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.613-003.7-07-08 (2)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (216)
SM ISO690:2012
BRADU, Andrei. Concepte și principii fizice ce stau la baza dezintegrării calculilor prin litotriție extracorporeală cu unde de șoc. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 39-42. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Concepte și principii fizice ce stau la baza dezintegrării calculilor prin litotriție extracorporeală cu unde de șoc

Physical concepts and principles based on stone dezintegration by extracorporal soc wave litotripsy


CZU: 616.613-003.7-07-08
Pag. 39-42

Bradu Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Actualmente mecanismul de fragmentare a calculilor prin litotriție extracorporeală cu unde de șoc este dicutabil datorită descoperirii mecanismelor izice ce țin de clivare si propagarea undelor de șoc. Astfel, fragmentarea binară prin comprimarea cvasistatică în ESWL ca un nou mecanism eicient de fragmentare este, de asemenea, veriicată cantitativ.

Currently, the mechanism of stone fragmentation by extracorporeal shock wave lithotripsy is judged by the discoveries of physical mechanisms of cleavage and propagation of shock waves. Thus, binary fragmentation by quasi-static compression in ESWL as a new eicient mechanism of fragmentation is also quantitatively veriied.

Cuvinte-cheie
eswl, model de zonă coezivă, cavitație, materiale fragile, pietre artiiciale,

ESWL, cohesive area model, cavitation, fragile materials, artiicial stones