Schimbările anatomiei ecografice renale postoperatorii la pacienţii cu litiază coraliformă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
442 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-13 17:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.613-003.7-073-08 (2)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (235)
SM ISO690:2012
GALESCU, Andrei; DUMBRĂVEANU, Ion; IVANOV, Mihaela; BANOV, Pavel; BRADU, Andrei; SCUTELNIC, Ghenadie; GHICAVÎI, Vitalie; CEBAN, Emil. Schimbările anatomiei ecografice renale postoperatorii la pacienţii cu litiază coraliformă. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 29-35. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Schimbările anatomiei ecografice renale postoperatorii la pacienţii cu litiază coraliformă

Changes of post-operative renal ecography anatomy in patients with coraliform lithiasis


CZU: 616.613-003.7-073-08
Pag. 29-35

Galescu Andrei, Dumbrăveanu Ion, Ivanov Mihaela, Banov Pavel, Bradu Andrei, Scutelnic Ghenadie, Ghicavîi Vitalie, Ceban Emil
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Rolul urolitiazei în urologia modernă este greu de subestimat, deoarece această nosologie ocupă primele locuri printre patologiile urologice. Ecograia reprezintă metoda diagnostică cu raportul ridicat cost-eicienţă. Ecograia renală este frecvent prima metodă diagnostică care depistează prezenţa litiazei coraliforme la pacienţii simptomatici sau asimptomatici. În caz de calculi mari, care ocupă tot bazinetul, precizarea schimbărilor patologice la nivelul parenchimului renal prin intermediul ecograiei este afectată de umbra acustică produsă de calculul masiv. Scopul studiului este de a analiza modiicările anatomiei ecograice renal structurale în dependență de tactica şi tehnica chirurgicală a litiazei coraliforme. Studiul a fost efectuat în clinica urologie și nefrologie chirurgicală USMF “Nicolae Testemițanu”, secția Urologie Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pe un lot de 113 pacienți. Concluzia studiului este că cercetare dinamică imagistică a modiicărilor morfologiei rinichiului operat a demonstrat că indiferent de metodă aplicată la distanţă de un an după actul chirurgical se observă micşorarea dimensiunilor renale. Această reprezintă reacţie generală a rinichiului la traumatismul operator. În urma analizei datelor obținute s-a stabilit că dintre toate nefrolitotomiile efectuate, au modiicat mai puțin anatomia ecograică a rinichiului intervenția chirurgicală cu utilizarea suturilor etajate și clamparea pediculului vascular

The role of urolithiasis in modern urology is diicult to underestimate, as this nosology occupies the irst place among urological pathologies. Ultrasound is the diagnostic method with a high cost-efectiveness ratio. Ultrasound is able also to determine the local complications of coralliform lithiasis. In the case of large stones, which occupy the entire basinet, the indication of the pathological changes in the renal parenchyma through the ultrasound is afected by the acoustic shadow produced by the massive calculation. The study’s purpose is to analyze changes in structural renal ultrasound anatomy depending on tactical and surgical technique of coraliform lithiasis. The study was done in the urology and nephrology clinic of USMF "Nicolae Testemitanu" Urology Department of the Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" on a group of 113 patients. The conclusion of the study is that dynamic imaging research of changes in morphology of surgical kidney demonstrated that indiferent of applied method after one year of surgery, was observed the reduction of kidney size. This is a general reaction of the kidney to the postoperative trauma. Based on personal dates, it was established that from all the nephrolithotomies that was made, insigniicant ultrasound modiication in kidney anatomy was surgically treated using folded sutures and clamping the vascular pedicle.