Особенности формирования технологической культуры у студенческой молодёжи
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
943 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 15:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:004 (76)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2605)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4244)
SM ISO690:2012
LEVINŢA, Octavian. Особенности формирования технологической культуры у студенческой молодёжи. In: Republica Moldova între Este şi Vest. : Opţiunile tineretului la etapa actuală, 15 aprilie 2013, Chişinău. Chişinău: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013, 2013, pp. 73-77. ISBN 978-9975-76-099-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013
Conferința "Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2013

Особенности формирования технологической культуры у студенческой молодёжи

CZU: 378.147:004

Pag. 73-77

Levinţa Octavian
 
Тираспольский государственный университет
 
 
Disponibil în IBN: 10 octombrie 2019