Unele aspecte din educatia culturii informationale a studentilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
850 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-31 17:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:004 (73)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2563)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4156)
SM ISO690:2012
TERENTI, M., LEVINŢA, Octavian. Unele aspecte din educatia culturii informationale a studentilor. In: Republica Moldova între Este şi Vest. : Opţiunile tineretului la etapa actuală, 15 aprilie 2013, Chişinău. Chişinău: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013, 2013, pp. 7-11. ISBN 978-9975-76-099-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013
Conferința "Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2013

Unele aspecte din educatia culturii informationale a studentilor

CZU: 378.147:004

Pag. 7-11

Terenti M., Levinţa Octavian
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 10 octombrie 2019