Fitonematode asociate cu solul vivariului, amplasat în Grădina Botanică a MNEIN
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
57 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-10 19:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
595.132 (2)
Articulata (51)
SM ISO690:2012
MELNIC, Maria; PANĂ, Sergiu; ERHAN, Dumitru; RUSU, Ştefan. Fitonematode asociate cu solul vivariului, amplasat în Grădina Botanică a MNEIN. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2018, nr. 28(41), pp. 36-42. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054

Fitonematode asociate cu solul vivariului, amplasat în Grădina Botanică a MNEIN

Phytonematodes associated with the soil of the Vivarium, located in the Botanical Garden of the National Museum of Ethnography and Natural History


CZU: 595.132
Pag. 36-42

Melnic Maria12, Pană Sergiu2, Erhan Dumitru3, Rusu Ştefan3
 
1 Institutul de Zoologie,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 octombrie 2019


Rezumat

În articol sunt expuse date despre speciile de nematode parazite și libere asociate cu solul din Vivariul (volierele de păsări), amplasat în Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. În total au fost depistate 57 specii de nematode din 5 grupe trofico-ecologice, densitatea fiind mai mare la speciile din grupa a 3-a – nematode bacteriovore, care ocupă 47% din totalul de nematode depistate. Mai frecvente au fost speciile din ordinul Rhabditida, cu dominanța (13 specii) a familiei Cephalobidae. Este de menționat că în volierele de păsări nu au fost depistate focare ale nematodelor parazite de rădăcină.

The article reports data on the parasite and free nematode species associated with the soil in the Vivarium (birds’ aviaries) located in the Botanical Garden of the National Museum of Ethnography and Natural History. In total, 57 species of nematodes from 5 trophic-ecological groups were found, the most important being the third group of bacteriophage nematodes, which occupy 47% of the total found nematodes. More frequent were the species of Rhabditida order with the dominance (13 species) of the Cephalobidae family. It is worth mentioning that outbreaks of root parasitic nematodes have not been detected in birds’ aviaries.

Cuvinte-cheie
Vivariu, voliere, nematode, grupe trofice,

Vivarium, aviaries, nematodes, trophic groups